Добре дошли в Спейс БГ

Абониране: [?]

Facebook


Реклама
Integral
Spacebg.com
Европейската космическа обсерватория "Интеграл" е открила радиоактивен Титан в останките от суперновата "SNR1987A". Когато звезда с маса осем пъти по-голяма от масата на нашето Слънце изчерпва водорода в ядрото си, тя започва да се свива. Този процес генерира висока температура в недрата, която е достатъчна да се синтезират тежки елементи, като титан, желязо, кобалт и никел. Масата на звездата е огромна. Ядрения синтез в недрата генериращ все по-тежки елементи възпира свиването известно време, но идва един момент, когато катастрофата става неизбежна. Звездата за секунди се самосрутва ...[още »]
Spacebg.com
Европейският сателит "Интеграл", открива че квантуването на пространството става при много-по малки мащаби отколкото се смята досега. Гама-лъчевата космическа обсерватория на ЕКА - "Интеграл", предостави резултати, които значително ще засегнат търсенето на съществуваща физика отвъд Айнщайн. По специално, сателита показа, че всяка базова "зърнистост" или кванта на пространството трябва да бъде в много по-малки мащаби, отколкото се прогнозира в момента. Общата теория на относителността на Айнщайн описва свойствата на гравитацията и според нея пространството притежава гладка и непрекъснат...[още »]
1