spacebg covers

хъбъл отново внесе смут в редиците на aстрономите - теоретици спираловидните галактики имат ясно и
Мисия: Hubble Space Telescope


Хъбъл отново внесе смут в редиците на aстрономите - теоретици. Спираловидните галактики имат ясно изразено централно ядро, което не е само в равнината на спиралата, но излиза и извън нея и образува ясно изразена централна подутина. Според съвременните теории, всички галактики трябва да имат такива централни подутини и типичен пример за това е нашата галактика - Млечния път.

Но астрономите с помоща на новите инструменти на Хъбъл са изследвали доста галактики с цел да ги класифицират по-детайлно. И ненадейно са се натъкнали на факта, че повечето спираловидни галактики, които са изследвали, нямат ясно изразена издатина, а просто си представляват плоски спирали. Това от своя страна внася странно предизвикателство в разбирането на галактическите образувания. Едно от възможните решения на проблема е, че издутината на централният бар се е формирала при скорошен сблъсък на спиралната галактика с много по-малка елиптична такава.
Съвременните познания за галактическите произхожда от йерархичните сливания. Малките галактики джуджета се сливат и формират по-големи галактики, които се сливат или продължават да поглъщат все повече галактики джуджета докато не се превърнат в пълноправни галактики. Въпреки това, катастрофалният характер на тези формации има тенденцията да разпръскват звезди, които имат в повечето случаи орбити в посока към центъра на плоските галактики, от които се създава класическото ядро. Но според последните наблюдения от Хъбъл се оказва, че повечето галактики са без централни издатини.

Към тази група, се оказват и уж добре проучените спирални галактики като M101 (или още известна като Колелото със спици) и M33. Екипът, ръководен от Джон Kormendy от Университета на Тексас провежда проучване на спиралните галактики в Местната група и главно на техните ядра. За да се определи състоянието на ядрото, екипът анализира физическия размер на издатината, яркостта му като част от общия дял от светлина на цялата галактика и цветовете показващи възрастта на звездите в него.

Екипът установил, че при повече от 74% от изследваните галактики не съдържат класическа издатина на централното ядро. Освен това екипа съобщава, че почти всички класически издатини, които са идентифицирали, са по-малки от тези, които би трябвало да съществуват при компютълните симулации на формирането на галактиките. И най странното е, че само нашия собствен Млечен път има предвидената изпъкналост на централния бар.

Екипът казва, че един от начините да се образуват такива "чисти дискове" на галактиките е да се допусне възможността за ранно звездообразуване. Това ще даде време ореола да расте без да се образува класическата издатина.

Тези открития са в силен контраст с проучване, публикувано от същата група през 2009 г., което включва анализ на купа от галактики Дева. В това проучване се набляга, че класическото ядро на спиралните галактики като че ли преобладават централните издутини. Екипа сочи, че формирането на издутините има връзка с местната среда. Въпреки, че на въпроса какво образува централните издутини все още не може да се отговори, се повдига насока за бъдещо проучване: Централната издутина се формира от процес на скорошно сливане от което следва, че нашия Млечен път е претърпял скорошна катастрофа с по-малка галактика. Отговорите на тези въпроси се нуждаят от допълнително проучване.

Източник: universetoday

  • 1505
  • 0
  • Mar 15, 2012

Коментар
Подобни публикации