spacebg covers

този безименен кратер се намира в маре undarum източно от кратера firmicus когато изхвърления мат
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter


Този безименен кратер се намира в Маре Undarum, източно от кратера Firmicus. Когато изхвърления материал не е еднакъв навсякъде, импактната покривка се определя като несиметрична. Кратери с асиметрична покривка са причинени когато въздействието удари различни материали, необичайна топография или е с наклонен под ъгъл удар.
Клиновидна асиметричен модел на импактен материал обграждащ кратер с диаметър приблизително 1 км. [НАСА / GSFC / Arizona State University].

Астероидите удрят Луната с фантастично високи скорости, по-голями от 16 км в секунда и повечето от кратерите оставени от тези въздействия са кръгли. Въпреки това, формата на кратера (или разпределението на изхвърлената покривка) се променя, когато ъгъла между астероида и повърхността е малък, под 15 ° . При такъв нисък удар ъгъл, изхвърления материал има повече скорост в посоката на движение на удрящия елемент, който предизвиква асиметричните лъчи. В този случай степента на изхвърлената покривка се разширява на север и на юг и липсва на изток, което най-вероятно показва, че обекта е дошъл от изток.
lroc

  • 1972
  • 0
  • Mar 17, 2012

Коментар
Подобни публикации