spacebg covers

това комбинирано изображение на галактическия куп 3c 186 съставено от изображения от чандра (в син
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Това комбинирано изображение на галактическия куп 3C 186, съставено от изображения от Чандра (в синьо), показва емисиите от газове около точков квазар в близост до центъра на купа. Рентгеновите спектри от Чандра, показват, че температурата на газа варира от 80 милиона градуса в покрайнините на купа до 30 милиона в активната зона. Това спадане на температурата се дължи на интензивното рентгеново излъчване на охлаждащият се газ. Оптичните данни от телескопа "Джемини" в жълто показват звездите и галактиките.
Увеличаване

Това, което прави този куп, съдържащ силно охладено ядро, интересно е неговата възраст. 3C 186 е отдалечен на около 8 милиарда светлинни години от Земята, което го прави най-далечното известно галактическо струпване съдържащо студено ядро. Поради голямото му разстояние купа се вижда, когато Вселената е сравнително млада - на по-малко от половината от сегашната си възраст.

Предишни наблюдения показват, че съществуват голям брой купове съдържащи силно охлаждени ядра на по-близки разстояния до Земята - намиращи се на по-малко от 6 милиарда светлинни години. Далеч по-малко, обаче, са откритите такива на големи разстояния - между 6 и 8 милиарда светлинни години. Предвид неговата ранна възраст това "преждевременно" галактическото струпване изглежда изненадващо добре оформено.

Едно от обясненията защо се наблюдава малко охладено ядро на тези огромни разстояния е, че по-младите групи имат по-висока степен на сливане на млади галактики в тях, в сравнение с други купове. Но тези сливания ще разрушат охладените ядра. В съчетание с факта, че е необходимо дълго време за да се формира хладно ядро, това би ги превърнало в редки случаи от по-ранните стадии на Вселената. Тъй като тази група е открита само от Чандра и от слабото радио лъчение идващо от структурата, значи е възможно обекти наблюдавани на много по-близки разстояния да съществуват толкова далеч във Вселената. Ако това се окаже вярно, учените могат да преразгледат разбирането за това как се формират галактичните купове, по време на този период от историята на Вселената.

Това галактическото струпване е и най-отдалеченото виждано някога, което съдържа квазар. Има само един друг галактичен куп, съдържащ квазар с подобни рентгенови емисии от газовете, който обаче се намира много по-близо до Земята отколкото 3C 186. По принцип, охлаждането на газа близо до 3C 186 може да осигури достатъчно гориво, което да подпомага растежа на супермасивната черна дупка - енергийния източник на квазара.

Този обект също предлага интересна възможност за изучаване въздействието на квазара в галактическата среда на купа. Енергията, генерирана от черната дупка може да се влива в клъстера не само чрез механичната струя под високо налягане, но и от лъчението на яркия квазар. Това може да предизвика силен вятър, който затопля околния газ и предотвратява по-нататъшното охлаждане.

Клъстерът има вероятност да бъде предшественик на добре познатите близки купове "Персей" и MS 0735,6+7421, при които джетове, произхождащи от централната черна дупка са образували кухини в газа на купа. Обаче черната дупка в 3С 186 е много по-млада и малка в сравнение двата радиоизточника в "Персей" и MS 0735,6+7421.

Източник: Чандра

  • 1684
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации