spacebg covers

тихо е много популярна цел на астрономите-любители той се намира на 4337 ° s 34868 ° e и е окол
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter


Тихо е много популярна цел на астрономите-любители. Той се намира на 43,37 ° S, 348.68 ° E и е около 82 км в диаметър. Височината на централния връх е 2 км над дъното на кратера.

По стръмните склонове на централния връх се наблюдават множество фрагментирали скали - "clasts" с големина на парчетата около 10 м. Въпросът който дерзае учениите е, дали тези оголени скали са образувани в резултат на натиска и деформаците на основните скала, когато върха нараства? Или те са съществували още отпреди и са транспортирани до повърхността непокътнати по време на издигането?
Увеличи На 10 юни 2011 г., Lunar Reconnaissance Orbiter улови драматичен изгрев над кратера "Тихо". Credit: NASA Goddard/Arizona State University

Всички структури в "Тихо" са много стръмни и остри, което показва неговата относителна младост. И това е така кратера се е образувал само преди около 110 милиона години - млад спрямо лунните стандарти. С течение на времето микрометеоритите ще притъпят тези стръмни склонове и остри ръбове в плавни планини.
Увеличи Credit: NASA Goddard/Arizona State University

Това изображение е от 27 май 2010год, когато LRO видя големия камък, който сякаш е поставен там. Обаче точно под камъка се забелязват стопилкови фрактури, които го заобикалят отвсякъде. Освен това гладката повърхност на върха на скала, показва, че тя е резултат от бързото охлаждане след въздействието. Тези снимки от LRO ясно показват, че централния връх се формира много бързо - планината е създадена почти мигновено. Обаче има и друг механизъм който да доведе до наблюдаваните фрактури? Фрактурите може да се се формирали с течение на времето когато стръмните стени на централната връх бавно ерозират и се свличат надолу. И при двата случая, в крайна сметка върха ще ерозира и тази масивна скала ще се плъзне надолу. Източник: НАСА

  • 2027
  • 0
  • Mar 17, 2012

Коментар
Подобни публикации