spacebg covers

Свръхмасивна черна дупка в една малка галактика
Мисия: NuSTAR


Увеличаване Това е оптично изображение на "Was 49" от телескопа "Discovery Channel" в Хапи Джак, Аризона. Цветовете обаче са оптимизирани, за да се видят отделянето на емисии от силно йонизиран газ - розовия цвят, което са рентгеновите данни от NuSTAR в района около хранещата се свръхмасивна черна дупка на фон от нормална звездна светлина, показана в зелено. Това позволява на астрономите да определят по-точно размера на галактиката-джудже, която е домакин на свръхмасивната черна дупка. Credits: DCT/NRL

 

Свръхмасивна черна дупка в една малка галактика предоставя възможността да се изучи какво се случва, когато две галактики се слеят в една.

"Was 49" е първоначалното име на голяма дискова галактика, но по-нататъшното изследвана показва, че тя всъщност е система от една голяма галактика "Was 49а", която се слива с друга много по-малка галактика-джудже "Was 49b". Галактиката-джудже в момента е в рамките на по-голямата галактика на около 26 000 светлинни години от нейния център. Сага, чрез нови наблюдения от NuSTAR, учените са открили, че галактиката - джудже е толкова интензивна във високоенергийни рентгенови лъчи, че тя трябва да бъде домакин на свръхмасивна черна дупка много по-голяма и по-мощна от очакваното.

Излиза, че това е напълно уникална система и тя е в противоречие с теорията за галактическите сливания. Данните показват, че масата на черната дупка в галактиката-джудже е огромна в сравнение с подобни по размери други галактики. Тя също е двигателят на активността на галактическото ядро, когато поглъща прах и газ заради което свети ярко в рентгенови лъчи.

Обикновено, когато две галактики започват да се сливат, централната черна дупка на по-голямата галактика става активна или ненаситно поглъщат газ и прах като изхвърля високо енергийни рентгенови лъчи в космоса. Това е така, защото когато галактиките се приближават една към друга, гравитационните взаимодействия създават въртящ момент, който избутва газа към централната черна дупка в по-голямата галактика.

Но в случая на тази система, по-малката галактика е домакин на по-активно ядро с по-активна свръхмасивна черна дупка, докато централната черна дупка на по-голямата галактиката е относително спокойна, което е и необяснимото.

Масата на черната дупка в малката галактика може да е била голяма още преди сливането или може тя да се е увеличила по време на много ранна фаза от взаимодействието. Това изследване е важно, защото предоставя нов поглед върху това как свръхмасивните черни дупки нарастват в такива системи. Може би и нашата дупка в центъра на Млечния път се е образувала по подобен начин, защото само след няколко стотин милиона години двете черни дупки на голямата и малката галактика ще се слеят в един огромен звяр.


  • 1650
  • 0
  • Mar 29, 2017

Коментар
Подобни публикации