spacebg covers

Първата геоложка карта на Ганимед
Мисия: Voyager


Увеличаване Това е първата геоложка карта на Ганимет, съставена от най-добрите налични изображения от "Вояджър 1 и 2" и "Галилео". От сглобената мозайка от изображения (вдясно) е съставена геоложката карта (вляво). Веднага прави впечатление контрастът между тъмните и светлите области на тази луна. Тъмните области наподобяват континенти, които са се раздалечили един от друг сред ледените океани и морета. Процесът е подобен на земната тектоника, но какво го е задвижило на този леден свят всъщност е загадка. Credit: USGS Astrogeology Science Center/Wheaton/NASA/JPL-Caltech

Повече от 400 години след откриването на най-голямата луна в слънчевата система, астрономите най-накрая са картографирали геологията на това тяло. Група учени, е произвела първата глобална геоложка карта на Ганимед - най-голямата луна на Юпитер и най-голямата в Слънчевата система. Картата съчетава най-добрите изображения получени от мисиите "Вояджър 1 и 2" и "Галилео" (1995 до 2003 г.). Целта е, да се илюстрира разнообразния геоложки характер на луната. Освен разнообразието на ледената повърхност, картата помага на учените да дешифрират еволюцията и ще помогне в планирането на предстоящите мисии.

В момента към Юпитер лети мисията "Джуно" на НАСА, но тя ще бъде концентрирана най-вече върху атмосферата на гигантската планета. Ганимед и останалите луни, ще бъдат проучени от предстояща мисия на Европейската космическа агенция, но предвижданията са, тя да картографира щателно луната чак през 2032 год.

Ганимед се разкрива като сложен, леден свят, чиято повърхност най-общо се характеризира с два противоположни видове терени. Единия е тъмен и е много стар, защото е осеян с безброй кратери. Други области са значително по-светли, притежават много по-малко кратери и в тях се забелязват обширен спектър от канали и хребети. Заради тези характеристики, учените са интерпретирали тези области като геоложки млади.

Съставените теории гласят, че Ганимег е претърпял три основни геоложки периода. Първият е общ за цялата слънчева система, тогава всички тела са преживели безброй бомбандировки от малките тела останали от формирането на системата. След това, Ганимед е поел по друг път - поради неизвестни причини е станал геоложки активен, тогава там дори са съществували тектонични катаклизми или огромни ледени плочи са се размествали под влиянието на вътрешната топлина. Това е довело до наблюдаваните линейни структури и криовулкани, които са подмладили повърхността. Третият етап е когато всичко замира и той продължава до днес. Новата карта, илюстрира всичките тези процеси. Множеството бразди, вдлъбнатини и кратери позволява на учените да дешифрират тези геоложки периоди за първи път.

Освен това, глобалното карта ще предостави възможност да се сравнят повърхността на Ганимед с другите ледени спътници в слънчевата система, които са много. Почти всички луни на планетите гиганти всъщност са ледени тела. Целта е да се търсят общи структури, които ще допринесат за сглобяването на общата еволюционна картина на Слънчевата система.

Повърхността на Ганимед е малко повече от половината площ на земната суша, така че, там съществува голямо разнообразие от места които могат да се изучават. На Ганимед съществуват както много древни структури, така и много по-скоро образували се, което означава че тази луна освен с географско, тя се отличава и с историческо разнообразие.


  • 2110
  • 0
  • Feb 14, 2014

Коментар
Подобни публикации