spacebg covers

Планетите на TRAPPIST1 са богати на вода


Увеличаване

Част от системата на "TRAPPIST-1", погледната през окото на художника. Credit: ESO/M. Kornmesser


Според едно ново проучване, седемте планети около близката ултра-хладна звезда джудже "TRAPPIST-1" са скалисти и нещо повече, те съдържат големи количества вода. Тяхната плътност предполага, че водата може да представлява до 5 процента от масите им или това е около 250 пъти повече от земните океани. По-горещите планети вероятно са изпълнени с гореща пара, а по-отдалечените са покрити с дебели слоеве лед. По отношение на размера, плътността и количеството радиация, която получава от своята звезда, четвъртата планета изглежда е най-земеподобна. Тя също е най-вероятния кандидат домакин на течна вода.

Системата на TRAPPIST-1 е разположена само на 40 светлинни години от нас и тя е открита от телескопа "TRAPPIST-South" на ESO през 2016 г. През следващата година са проведени допълнителни наблюдения от най-разнообразни телескопи, включително "Много Големия Телескоп" и Спицер, които откриха, че в системата има не по-малко от седем планети, като всяка е с размери подобни на Земята. Те се наричат ТRAPPIST-1b, c, d, e, f, g и h, с нарастващо разстояние от централната звезда.

Подобна система, съвсем естествено, почти моментално разпалва страстите на учените. От тогава са проведени множество прецизни наблюдения, данните от които са обработени посредством много сложни методи включващи компютърно моделиране целта на които е, да се определят плътностите с много по-голяма прецизност, отколкото е било възможно преди.

Планетите са толкова близо една до друга, че си влияят взаимно гравитационно, което означава, че времето когато преминават пред звездата, се измества леко. Тези смени зависят от масите на планетите, техните разстояния и други орбитални параметри. Сега, нов компютърен модел симулира орбитите на планетите, докато изчислителните транзити не се съгласят с наблюдаваните стойности. Всичко това се прави с цел, да се определят реалните маси.

Получените резултати ясно показват, че седемте планети не са безплодни скалисти светове. Изглежда, че съдържат значителни количества летливи вещества, вероятно вода, които в някои случаи възлизат до 5% от масата на планетата, което е огромна стойност. За сравнение на Земята има само около 0,02% вода от общата маса!

TRAPPIST-1b и c, най-вътрешните планети, вероятно съдържат скалисти ядра заобиколени от атмосфери, които са много по-дебели от земната. TRAPPIST-1d е най-леката от всички, масата и е около 30% от масата на Земята. Учените за момента не са сигурни дали тя притежава дебела атмосфера, океан или лед.

Изненадата идва от TRAPPIST-1e, която е единствената планета в системата, малко по-плътна от Земята, което предполага, че тя може да притежава по-плътна желязна сърцевина и че не е задължително да е с гъста атмосфера, океан или леден слой. Загадъчното е, че TRAPPIST-1e изглежда много по-скалиста по състав от останалите планети. По отношение на размера, плътността и количеството радиация, което получава от своята звезда, тя е планетата най-близка до Земята.

TRAPPIST-1f, g и h вече са достатъчно далеч за да поддържат вода в течно състояние. Ако те все пак притежават тънки атмосфера едва ли ще са в състояние да удържат тежки молекули, като въглероден диоксид, които да предизвикат парников ефект който да разтопи леда.

Новите прозрения са интересни и системата "TRAPPIST-1" ще продължи да бъде фокус за интензивен контрол и в бъдеще от най-модерните астрономически съоръжения. Особено след като заработи "Екстремно Толемия Телескоп" на земята и неговият колега "Джеймс Уеб" в космоса.


  • 1100
  • 0
  • Mar 1, 2018

Коментар
Подобни публикации