spacebg covers

освен за откриване на екзопланети телескопа -кеплер- изучава и звездите в галактиката
Мисия: Kepler


Освен за откриване на екзопланети, телескопа "Кеплер" изучава и звездите в галактиката.

Ние влизаме в златната ера за "звездната физика", която е наука целяща да опише формирането, развитието, интериора и атмосфера на звездите. Учените виждат в данните получени от мисията "Кеплер" златна мина, от които може не само да се открият чужди планети обикалящи около далечни звезди, но може и да се изучат и самите звезди.

Фотометричните данни от "Кеплер" представляват измерване на изменението на светлината, което предоставя безпрецедентна възможност за нововъзникналата наука "Астросеизмология". Тази наука изучава вътрешната структура на звездите, наблюдавайки миниатюрни пулсации в звездната яркост. Астросеизмологията дава поглед върху основните свойства на звездите, включително тяхната маса, размер, възраст и вътрешна структура. Кеплер дава възможност за изследване на голям брой звезди, които принадлежак към широк спектър от видове. Астросеизмологичните изследвания значително ще подобрят разбирането ни за звездната еволюция. Тя също така ще помогне за определяне на свойствата на звездите, които имат планетни системи.
Звездната система DH 181068 или "Троицата". Image credit: NASA/KASC

Измерванията на осцилацията се използва за да се определят с голяма точност основните свойства на звездите като маса, размер и възраст. Това е мястото, където теорията може да се подтвърди от наблюденията. Учените могат да синтезират моментна снимка на нашата галактика и всички звезди в нея, след което да проверят "изкуствените" теоретични данни с "естествените", получени от Кеплер. Екип от учени е извършил този анализ на звездното население в галактиката и е достигнал до извода, че размерът на звездите са в съответствие с предвижданията, но масите не са. Астросеизмичното проучване показва, че броят на звездите с ниска маса е малко по-голям от очакваното. Този резултат изпраща обратно теоретиците из канцелариите за да усъвършенстват своите модели, което в крайна сметка се прави за да се разбере по-добре структурата и еволюцията на звездите в нашата галактика.

Преди мисията "Кеплер" учените имат астросеизмични данни само за 20 звезди, сега имат за хиляди. Това отваря огромни възможности за сондиране звездната еволюция и по-доброто познаване на миналото и бъдещето на нашето Слънце и как нашата галактика, и други като нея се развиват във времето. Учените могат например да изследват звезди, които са със същата маса като на Слънцето, но имат различни възрасти, като по този начин ще изучават самото Слънце в различни етапи.

Международен екип от астрономи докладват неочакваното откритие на вълни във вътрешността на звезда, която пътува толкова дълбоко, че стига чак до ядрото. Вълни кръстосващи през вътрешността на звезди, подобно на звуковите вълни в Земята е известно че съществуват, но до сега само вълни разпространяващи се във външната част на звездите са открити. На определена дълбочина, звездната материя става твърде плътна за да проникнат вълните през нея, така че вълната се отразява обратно към повърхността. Откриването на вълни, които достигат до ядрото на звездата разкрива прозорец към един ад, който в противен случай ще остане недостъпен и скрит. Откритието е било направено на червена звезда гигант, възрастна звезда, подобна на тази в която нашето Слънце ще се превърне след около 5 милиарда години.

Учените използват данните от Кеплер, за да изучат повече за уникална тризвездна система, известна като HD 181068, която също е известна и като "Троицата". Тройната система се състои от две червени джуджета в орбита, които обикалят около по-далечна червена звезда гигант, която е 12,4 пъти по-голяма от нашето Слънце. Тези данни са важни за тестването на теориите за формирането на звездната и еволюция. Тази тройна система е ориентирана към нас така, че червените джуджета и червения гигант редовно се затъмняват помежду си. Повърхностната яркост на трите звезди е много близка, така че, когато червените джуджета са пред червения гигант, техните затъмнения са почти неоткриваеми. Внимателният анализ на червените гиганти от Кеплер е показал, че те проявяват трептения, подобни на тези на другите слънца. Но Троицата по някакъв начин предизвиква червения гигант да няма трептения. Това би означавало мистериозен механизъм, който потиска пулсациите. Учените смятат че приливните сили от другите две звезди успокояват червения гигант. Интригуващото е, че характера на тази уникална система остава незабелязана до този момент, въпреки че тя е почти достатъчно ярка за да се вижда с просто око. Безкрайно точните данни от Кеплер се оказват безценни, разкривайки този необичаен скъпоценен камък.

Източник: НАСА

  • 1746
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации