spacebg covers

Опортюнити се движи на юг
Мисия: Spirit and Opportunity


Увеличаване Опортюнити е преминал през една от фрактурите на запад от Индевър. Там "геологът" се е натъкнал на доказателства, че тези структури много отдавна са били естествени канали за водите на Марс. NASA / JPL-Caltech / Cornell / ASU

Старият роувър успешно преформатира своята флаш памет през септември, след което предприе сложно маневриране в скалистия терен около кратера "Ulysses". Сега, машината се движи на юг. Голямата прашна буря в южното полукълбо на планетата вече затихва и небето над марсохода от ден на ден се прояснява.

Опортюнити прекара почти три месеца в изучаване на вторичният ръб на Индевър - "Wdowiak Ridge" и неговият най-южен кратер "Ulysses". Новата цел е долината "Маратон", в която са идентифицирани глинести минерали. По пътя си обаче, роувърът не бърза. Той се спира и внимателно проучва всички интересни скали, на които се натъкне. Едни такива структури са мрежа от фактури, които са образувани радиално и концентрично спрямо Индевър и са добре видими от орбита.

Опортюнити е преминал направо през една такава голяма фрактура, която се простира от равнините на "Меридиани" на запад и достига ръба на Индевър. Най вероятно тези структури са генерирани от удара, формирал кратера.

Образуването на тези фрактури успоредно с Индевър означава, че и те са възникнали през влажният "Noachian" период, и са записали интересната информация за течностите, съществували по повърхността на планетата тогава. Нещо повече, те са нещо като естествени канали склонни да задържат вода, по-дълго от околният терен.

В допълнение, фрактурите са по-пропускливи. Ако е съществувала хидротермална дейност или подпочвена дейност, може да се очаква, флуидите да се движат по-бързо по тези канали. С две думи, хипотезата е, че тези структури са естествени проводници на повърхностни и подпочвени води, и Опортюнити е изследвал една такава. Оказва се, че основата е обичайната базалтова, както е в по-голямата част на Марс и тя носи доказателства за подпочвеният характер на водите, които изглежда са изиграли основната роля в Меридиани.

Теорията е, че източникът на тези води са южните възвишения и тези фрактури са били нещо като подземни потоци. Засилването на тази хипотеза е откриването на интересна скална жила, която много прилича на гипсовата жила "Homestake".

Прашната буря вече затихва, но тя е отдала своето. Соларните масиви вече не са толкова чисти, както преди няколко седмици, но все пак произвеждат изобилие от енергия, позволяваща работа и движение.

Въпреки забавянето заради фрактурите, Опортюнити е изминал впечатляващите за марсоход 456.85 метра през ноември. До входната точка на долината остават по-малко от километър, или ако се движи със същият темп - около два месеца. До момента, машината е изминала 41.3 км от началото на мисията.

Опортюнити е в добро здраве, и когато приключи и този маратон, отчетът на одометърът ще бъде точно 42 195 метра, което всъщност е и причината за името на долината.

Увеличаване Това е скалната жила от калциев сулфат (гипс), която роувърт е открил почти по поръчка, за да докаже че фрактурите са били проводници на подземни и повърхностни води. NASA / JPL-Caltech


  • 1971
  • 0
  • Dec 4, 2014

Коментар
Подобни публикации