spacebg covers

нови вече обработени изображения на кометата -темпъл 1-
Мисия: Stardust


Нови вече обработени изображения на кометата "Темпъл 1"
Увеличаване Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Maryland

Двойка изображения показващи разликите по терена след въздействието от Deep Impact. Лявото изображение е смесено, направено е от снимки от Deep Impact през юли 2005 година. Дясната снимка показва същия регион, видян от Stardust шест години по-късно, на 14-ти Февруари 2011год.
Увеличаване Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Maryland

Тази двойка изображения също показва повърхността на Темпъл 1 преди и след сблъсъка. Бялата стрелка показва траекторията на импактора, а червения овал показва обсега на въздействието, изчислен въз основа на данни за траекторията. Големите жълти стрелки показват разположението на слънцето, докато малките жълти стрелки показват избрани геоложки структури преди и след въздействието. Жълтия пунктиран кръг показва целия засегнат район. Учените все още анализират нарушенията на повърхността на кометата, от въздействието на Deep Impact.
Увеличаване Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Maryland

Тази поредица от снимки показва мястото на сблъсъка. Гледката е увеличена, стрелката указва мястото на въздействието.

  • 2249
  • 0
  • Apr 5, 2012

Коментар
Подобни публикации