spacebg covers

на терена на който остана спирит миналата година има следи че може би постоянно има вода под повъ
Мисия: Spirit and Opportunity


На терена, на който остана Спирит миналата година има следи, че може би постоянно има вода под повърхността от топящия се сняг.

Изследването на почвените слоеве в близост до повърхността кара научния екип на ровъра да предположи, че малки количества вода може би попиват в земята от разтопяването на снега. Това може да се случи по време на цикличните промени на климата през периодите, когато Марс се накланя по оста си. Водата може да прониква надолу в пясъка, като оставя своето въздействие върху разтворимите минерали. Тези цикли варират през срок от стотици хиляди години.

Относително слабо разтворимите минерали в близост до повърхността са хематита, кварца и гипса. Железните сулфати, които са по-разтворими, изглежда, са разтворени и отнесени от водата. Нито един от тези минерали не са изложени на повърхността, която е обрулена от вятъра с пясък и прах.
Увеличи Тази мозайка от снимки показва почвата изкопана от Спирит в опитите си да се измъкне от капана "Троя". Image Credit: NASA /JPL-Caltech/

Липсата на железни сулфати на повърхността показва преференциално разтваряне и това трябва да бъде сравнително нов продължителен процес, тъй като вятъра систематично оголва почвата и променя ландшафа в района на Спирит.

Учените се възползват от пленяването на Спирит в капана "Троя" през миналата година и са разгледали много подробно слоевете почва, които колелата са изровили.

За съжаление се очаква, че Спирит няма да може да оцелее през зимата, но ако все пак заработи след дългата хибернация апарата ще е в състояние да повтори тези изследвания. Другият приоритет на Спирит ще е измерване въртенето на Марс чрез доплер ефекта на радиосигнала излъчен от стационарния ровър, което ще е с достатъчна точност, за да се получи информация за ядрото на планетата. В момента Опортюнити напредва към големия кратер Индевър, и му остават само още около 8 км до него.

Тази информация от Спирит допринася за натрупването на съвкупност от улики, че Марс все още може да притежава малки количества вода в течно състояние през определени периоди от време на продължителните климатични цикли.

Източник: НАСА

  • 1370
  • 0
  • Mar 20, 2012

Коментар
Подобни публикации