spacebg covers

мини-rf радара на борда на lunar reconnaissance orbiter картографира потенциално богат на лед крате
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter


Мини-RF радара на борда на Lunar Reconnaissance Orbiter картографира потенциално богат на лед кратер близо до северния полюс на Луната. Намиращ се на 84 ° северна ширина, 157 ° W дължина, кратера има диаметър 8 километра и се намира постоянно в сянка. Трябва да се отбележи, че кратера се намира в дъното на по-големия кратер Рождественски (177 Км в диаметър). При липсата на слънчева светлина, която да затопля пода и стените на кратера, леда предоставен от комети или създаден чрез взаимодействие със слънчевия вятър би могъл да се съхранява.
Увеличи

В кратера е първия набелязан интересен регион открит от индийската мисия "Чандраян-1", която извърши изследване миналата година. Радара на апарата тогава е наблюдавал необичайни свойства, съвместими с наличието на лед. Но с резолюция 10 пъти по-добра от радара на борда на "Чандраян-1, мини-RF ни позволява да видим в детайли интериора на кратера. По-специално, интересното идва от изследване на кръговото отношение на поляризация (circular polarization ratio (CPR)), което предоставя ключа към характера на повърхностния материал. На изображението е показано в цветно стойността на тоза отношение.

Червените пиксели са с CPR стойности по-големи от 1,2. Забелязва се, че CPR стойностите в рамките на кратера са почти всички по-големи от 1, докато CPR стойностите извън кратер по принцип са ниски (много по-малки от единица). Регионите с CPR по-голяма от 1 са относително редки в природата, но са често срещани в райони с гъсти депозити на лед (като марсианските полярни шапки, или ледените Галилееви спътници). Мини-RF екипа планира да проучи данните и от други инструменти на LRO, по-специално температурните и топографските измервания, за по-добро характеризиране на околната среда и определяне на необичайните условия близо до полюсите на Луната. Източник: НАСА

  • 1879
  • 0
  • Mar 16, 2012

Коментар
Подобни публикации