spacebg covers

Кюриосити изследва ксенона на Марс
Мисия: Mars Science Laboratory


Увеличаване Член от екипа на SAM подготвя за изпитване проба от симулираната атмосфера на Марс. Целта е да се пресъздаде същото налягане, температура и състав на газовете, които вижда истинският SAM на Марс. Всичко това се прави с цел, да се пресъздаде копие на оригиналната атмосфера на планетата, след което посредством различни експерименти, като този със ксенона, да се изучава как тя се е формирала и изменяла във времето. Image Credit: NASA

Ксенонът е тежък благороден газ. Благородните газове са химически инертни или не реагират с другите вещества във въздуха или почвата. Това ги превръща в отлични маркери относно историята на планетното тяло, което се изследва. Ксенон се среща в атмосферата на Марс в количества, позволяващи да бъде измерван и анализиран от аналитичният инструмент "SAM".

Ксенона може да предостави съществена информация за разбирането на ранната история на Марс. Идеята е, че някога, може би загубата на атмосфера е била толкова бурен и неуправляем процес, че дори и тежките атоми на ксенона са отлитали в космоса.

За целта, трябва да се измерят количествата и съотношенията между различните изотопи на ксенона. Когато една планета губи своята атмосфера, този процес може да повлияе върху съотношенията между изотопите.

Само че, изследването на ксенона е много сложно, той съществува естествено състояние в цели девет различни изотопа, които варират от атомна маса 124 (70 неутрона в атом) до 136 (с 82 неутрона).

По-леките изотопи ще се срещат по-високо и съответно по-лесно ще отлитат в космоса, отколкото по-тежките и съответно по-дълбоки. Измерванията на SAM са съсредоточени върху всичките девет изотопа. Всъщност, учените имат база за сравнение, те са определили тези съотношения в газовете попаднали в капана на марсианските метеорити, които са намерени и анализирани на Земята.

Освен ксенона, SAM също е измерил съотношението на два изотопа на друг благороден газ - аргон. Резултатите сочат една непрекъсната загуба във времето на голяма част от оригиналната атмосфера на планетата.

Експериментът с ксенона обаче, изисква месеци внимателни тестове в специално пригодена лаборатория на Земята, където са пресъздадени условия близки до околната среда на Марс. Учените са доволни от възстановката и очакват резултатите, каквито и да са те.


  • 1583
  • 0
  • Apr 2, 2015

Коментар
Подобни публикации