spacebg covers

кюриозити продължава работата си в rocknest но изглежда вече ще приключва ровърът успешно анализи
Мисия: Mars Science Laboratory


Кюриозити продължава работата си в Rocknest, но изглежда вече ще приключва. Ровърът успешно анализира почвена проба с най-мощният си инструмент "SAM" на 9-ти ноември. Инструмента до тогава беше анализирал само газове от атмосферата. Другият аналитичен инструмент "CheMin", анализира пясък по-рано, след което беше зареден със същата проба която се анализира и от SAM. Учените в момента сравняват резултатите между двата инструмента.

Сега SAM е зареден отново с втора проба от повърхността, която беше доставена на входа на 12-ти ноември. Всъщност всеки момент се очаква пресконференция, която да представи научните резултати от тези анализи.

Като фон на тези събития, Кюриозити е измервал ветровете и естествените нива на радиация на Марс. Това помага да се разбере по-добре околната среда на повърхността на Червената планета.
Красив автопортрет съставен от изображения направени от MAHLI. Credit: Emily Lakdawalla

През цялото време от мисията си, марсохода ще работи като подвижна лаборатория, която наблюдава атмосферните явления. Най-изрезените от тях, са може би случайните вихри или прашни дяволи, ветровете, ежедневните и сезонни промени в налягането на въздуха.

През първите 12 седмици от мисията е натрупан значителен масив от данни, който включва повече от 20 от гореизброените атмосферни събития регистрирани от инструмента за мониторинг на околната среда "REMS".

Атмосферните вихри се характеризират с кратки промени в налягането на въздуха, посоката и скоростта на вятъра, повишаване на температурата и увеличаване на ултравиолетовата светлина, която достига до роувъра. Следи от прашни дяволи са наблюдавани от орбита в много региони на планетата, но до момента тези структури отцъстват в Гейл. Изглежда, че вихрите в Гейл протичат без увличане на забележимо количество прах за разлика от другите места. Прахта в атмосферата играе основна роля при формирането климата на Марс. Когато прашните дяволи издигат прах в атмосферата тя най-общо се затопля.

Друго интересно нещо е, че измерената доминиращата посока на вятъра е неочаквана за учените. Част от тях са смятали, че преобладаващата посока на движенито на въздушните маси ще бъде от север към юг, заради планината "Шарп", която се очаква да бъде като регулатор на вятъра. Въпреки това, действителната посока на преобладаващите ветрове е от изток към запад. Причина за това може да бъде ръба на кратера.

Също така, измерването на атмосферното налягане се отличава със сезонно увеличение и дневен ритъм. Това не е било неочаквано, но изучаването на тези цикли в подробности ще се използва за връщане на картината назад в миналото, когато Марс е бил способен да поддържа течна вода. Това съвсем естествено ще се отрази върху основната цел на мисията, която е изясняване на въпроса дали планетата е била способна да поддържа живот през ранната си история.

Сезонното увеличаване на налягането се дължи на увеличаването на количеството въглероден диоксид в атмосферата, който е бил замразен в южните региони през зимата. Дневния цикъл се отличава с по-високо налягане през сутринта и по-ниско във вечерните часове. Това се дължи на топлината, която се получава от Слънцето. Когато атмосферата се затопля, тя се разширава и налягането спада. В сутрешните часове тя е студена и съответно е по-гъста. Този ефект може да проследи по цялата планета, който причинява вълна в атмосферата свързана с околоосното въртене. Учените наричат това "топлинен прилив."

Ефектите на този прилив се забелязват и в данните от детектора на радиация "RAD". Оказва се, че нивата на радиацията са свързани с ежедневните термични приливи и отливи. Атмосферата осигурява ниво на естествено екраниране, затова радиацията спада, когато атмосферата е по-гъста.

Очакваме още открития.
Увеличаване Image credit: NASA/JPL-Caltech

Кюриозити е изкопал пет дупки в пясъка на "Rocknest". Изображението е направено от лявата навигационна камера (Navcam). Всяка от дупките е широка около 5 см, като петата от тях е направена през деветдесет и третия ден от мисията. Петата проба се анализира от SAM и тя всъщност е втората почвена проба, която се анализира от този инструмент. Тя е доставена на вход на 12-ти ноември и за момента не се планира следващо вземане на проби от Rocknest. Роувърът работи в тази област повече от месец и вече приключва с поставените задачи. Затова съвсем скоро може да очакваме той да се раздвижи и да продължи анализите в "Glenelg".
Увеличаване Image credit: NASA/JPL-Caltech/Ashima Research/SWRI

Тази диаграма илюстрира топлинните "приливи и отливи" на Марс. Този феномен е отговорен за големите колебания на повърхностното налягане. Слънчевата светлина затопля осветената страна на планетата, което издига въздуха. Резултата е по-обемна атмосфера, по-ниска плътност и спад в налягането. Понеже планетата се върти, образуваната атмосферна издутина също се движи в посока от изток към запад. Фиксиран наблюдател, като Кюриозити ще измерва периодични промени в налягането. Точната графика на тези промени ще се влияе от много други фактори, като времето необходимо на атмосферата да реагира на топлината, състава и формата на повърхността, както и количеството прах в нея.

  • 1643
  • 0
  • Nov 16, 2012

Коментар
Подобни публикации