spacebg covers

кеплер откри нови единадесет слънчеви системи- мисията -кеплер- е
Мисия: Kepler


Кеплер откри нови единадесет слънчеви системи!

Мисията "Кеплер" е открила 11 нови слънчеви системи, които съдържат общо 26 потвърдени планети. Тези открития почти удвояват броя на проверените планети от Кеплер и утрояват броя на звездите, за които е известно, че имат повече от една планета. Такива системи ще помогнат на астрономите по-добре да разберат как са се формирали планетите.

Новите планети имат размер от 1,5 пъти радиуса на Земята до този на Юпитер. Петнадесет от тях са с размер между радиуса на Земята и Нептун. Допълнителни наблюдения ще определят дали някои от най-малките планети са скалисти. За съжаление всички планети са по-близо до своята звезда домакин, отколкото Венера до нашето слънце.
Image credit: NASA Ames/Dan Fabrycky, University of California, Santa Cruz

Всяка от новите планетни системи съдържа от две до пет планети, които са близко разположени една до друга. Тази близост ги кара да взаимодействат гравитационно по между си, което се изразява в ускоряване на една планета, докато друга се забавя по пътя на орбитата си. Ускорението се причинява от промените в орбиталния период на всяка планета. Кеплер открива този ефект чрез измерване на промените, или т.нар. Транзитно Времеви Вариации (TTV).

Предимствата на TTV системите са че могат да бъдат проверени без да се изисква обширни наземни наблюдения. Също така TTV техниката увеличава способността на Кеплер, да открива планетни системи около по-бледи и по-далечни звезди.

Пет от системите (Kepler-25, Кеплер-27, Кеплер-30, Кеплер-31 и Кеплер-33) съдържат двойка планети, при които вътрешната планета обикаля около звездата два пъти по-бързо отколкото външната. Други четири (Кеплер-23, Кеплер-24, Кеплер-28 и Кеплер-32) съдържат планета, която обикаля около звездата два пъти през което време вътрешната плането обикаля три пъти.

Звездата на системата Кеплер-33 е по-стара и по-масивна от нашето Слънце. Кеплер-33 е домакин на пет планети, вариращи в размер от 1,5 до 5 пъти по-голям от този на Земята и всички са разположени по-близо до звездата си, отколкото всяка планета до Слънцето.

Източник: НАСА

  • 1834
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации