spacebg covers

ЕкзоМарс е заснел Фобос
Мисия: ExoMars Trace Gas Orbiter


Увеличаване

Фобос видян през "очите" на ЕкзоМарс. Copyright ESA/Roscosmos/CaSSIS

Снимките са получени като част от втори набор тестови измервания, целта на които е да се калибрират научните инструменти. Тестовите данни от първата орбита са фокусирани върху Марс. През второто сближение обаче, обект на изследване е Фобос. Луната е с размери 27×22×18 км и тя обикаля около планетата само на 6000 км, което е дори по-малко от най-малкото разстояние постигнато между космическия кораб и нея.

Снимките са получени на 26 ноември от разстояние 7700 км. ЕкзоМарс в момента се движи по силно издължена елиптична орбита, като кай-близката точка до повърхността на планетата е в рамките на 230 - 310 км, а най-далечната около 98 000 км. Това разстояние се обхожда за 4.2 дни.

Цветовете са получени от наслагването на няколко отделни изображения направени през няколко филтъра. Нещо повече, филтрите са специално пригодени за да пропускат най-интересните фотони носещи информация за минераложкия състав на повърхността.

Точно заради това, въпреки че съществуват много изображения с по-висока разделителна способност направени от други мисии, сегашните скромни фотографии са научно много ценни и полезната информация освен за науката ще се използва и за калибрирането на камерата. Освен фотоапарата, другите инструменти също правили тестови измервания около Фобос и екипите също анализират техните данни.

Фокусът на мисията за напред ще бъде най-вече около предстоящите акробатики, които в крайна сметка трябва да поставят сондата в кръгова орбита около планетата до края на 2017 год. Когато това се случи, стартира изпълнението на основната научна цел - картографиране благородните газове, които съставляват по-малко от 1% от обема на атмосферата, включително метан, водна пара, азотен диоксид и ацетилен.

Вече като клише от голям интерес е метана защото той може да се свърже с биоактивност. Апаратът не само ще изследва разпределението на този газ по планетата, но ще направи и цветни стерео снимки на местата, които могат да бъдат свързани с възможни източници на метан и др. интересни газове.


  • 1533
  • 0
  • Dec 16, 2016

Коментар
Подобни публикации