spacebg covers

Галактиката-джудже "Скулптор"


Увеличаване Галактиката "Скулптор", фотографирана от 2.2 метровия телескоп на ЕСО в Чили. Credit: ESO

Галактиката-джудже "Скулптор" се намира само на 280 000 светлинни години от Млечния път. Въпреки близостта си обаче, тя не е лесен обект за изучаване заради многото бледи и разпръснати звезди от които е съставена. Тя е много по-малка, но и по-стара от Млечния път, което я прави много ценна за разбирането на звездообразуването и еволюцията на ранната Вселена.

Тя е само една от четиринадесетте известни сателитни галактики, които са в орбита около Млечния път. Всички те са разположени в близост до обширния ореол на нашата галактика, която е една сферична област, простираща се далеч отвъд спиралните ръкави.

По същество, тя представлява един огромен сфероид и по тази си характеристика се доближава до кълбовидните звездни купове, които според теориите, някога също са били отделни звездни конгломерати бродещи из Вселената, преди да бъдат захванати от галактиките. Тази галактика обаче, е заинтригувала астрономите още от откриването и през 1937 год, защото тя позволява да се копае дълбоко в миналото на Вселената.

Смята се, че Млечният път, подобно на всички големи галактики, се е образувал от натрупването на по-малки галактики по време на ранните дни на Вселената. Ако някои от тези малки галактики все още са останали и до днес, сега те трябва да са изградени от изключително стари звезди. Галактиката-джудже "Скулптор" се вписва в тази сметка, благодарение на огромния брой древни звезди видими на изображението.

Астрономите могат да определят възрастта на звездите, като изследват тяхната светлината и по-специално количеството на тежки химически елементи. Тези тежки елементи се натрупват в галактиките от последователни поколения звезди. Ниското ниво на тежки елементи, което се забелязва за Скулптор свидетелства, че средната възраст на звездите е висока.

Това количество стари звезди поставя процеса на звездообразуване да е протекъл много отдавна. В едно скорошно проучване, астрономите комбинират всички налични данни и откритието е две различни групи от звезди в галактиката. Първата преобладаваща група е по-възрастно население при което липсват по-тежки елементи. Втората, по-малка популация, напротив, е богата на тежки елементи, която подобно на склонността на младите хора да се тълпят в градските центрове, и тази млада звездна популация е концентрирана към ядрото на галактиката.

Звездите в галактиките-джуджета могат да проявяват сложни звездообразуващи истории. Но тъй като повечето от тези галактики-джуджета са изолирани и не са взаимодействали в продължение на милиарди години, всяка е увековечена със собствена еволюционна история. Изучаването на тези истории и разясняването на случайни екстремни стойности, ще помогне да се обясни развитието на всички галактики, от най-скромните джуджета до величествените спирали. Според учените, има наистина много неща, които могат да се научат от срамежливите съседи на Млечния път.


  • 1777
  • 0
  • Jan 15, 2016

Коментар
Подобни публикации