spacebg covers

венера експрес е открила следи от активни вулкани на венера европейската с
Мисия: Venus Express


Венера Експрес е открила следи от активни вулкани на Венера.

Европейската сонда "Венера Експрес" работи около Венера вече шест години. За това време, наблюденията са показали големи промени в концентрацията на серен диоксид в атмосферата на планетата. Учените са на мнение, че това се дължи на вулканични изригвания.

Гъстата атмосфера на Венера съдържа над един милион пъти повече серен диоксид отколкото атмосферата на Земята. У нас, почти всичкото количеството от този отровен газ се генерира от вулканичната активност.

Повечето от серния диоксид на Венера е наличен под най-горния слой плътни облаци. Това се дължи на факта, че той лесно се унищожава от слънчевата светлина.

Това означава, че всяка молекула от газа, която се среща в горните слоеве на атмосферата, трябва да е била наскоро доставена там от по-долу.
Увеличаване Художествено изобразяване на вулкан на Венера. Credits: ESA/AOES

Установено е, че Венера е покрита със стотици вулкани, но не се знае дали те са активни и днес. Всъщност това е една от целите на мисията.

Вече са открити доказателства за вулканизъм през последните геоложки сроковете, но те обхващат периоди от последните няколко стотици хиляди до преди милиони години. Това откритие идва от анализа на инфрачервеното излъчване от повърхността, което показва лава потоци от вулкани. Тези потоци са със състав различен от заобикалящите ги скали, което предполага, че вулканите са били активни в близкото минало.

Сега, анализа на концентрацията на серен диоксид в горните слоеве на атмосферата за период от шест години предоставя друга следа.

Веднага след пристигането около Венера през 2006 г., космическия кораб е регистрирал значително увеличение на средната плътност на този газ в горните слоеве на атмосферата, последвано от рязък спад до стойности около десет пъти по-ниски от днешните.

Подобен спад е регистриран също и от програмата "Pioneer" на НАСА, която изследва планетата в периода от 1978 до1992 год.

Вероятното обяснение е вулканична активност. "Ако видите увеличаване на серен диоксид в горните слоеве на атмосферата, значи нещо го е издигнало наскоро, защото отделните молекули се разрушават от слънчевата светлина, само за няколко дни", казва д-р Emmanuel Marcq.

Венера се отличава със супер-ротационна атмосфера. Това означава, че въздуха там обикаля цялата планета само за четири дни. Това е много по-бързо от 243-те дни за които планетата извършва едно завъртане около оста си.

Тази изключително бърза атмосферна циркулация разпръсва серния диоксид навсякъде, което изключително затруднява да се изолират отделни точки от повърхността произвеждащи този газ.

Научния екип спекулира че ако на Венера все пак не съществуват активни вулкани, тогава единственото обяснение е настъпването на резки глобални промени на атмосферата на цялата планета.

Такива промени обаче са трудни за обяснение и не се предвиждат от сегашните модели, затова вулканизамът си остава най-вероятното обяснение. Показателно е как изследването на газовете от атмосферата разказват какво всъщност се случва на повърхността.
Увеличаване Възходът и падението на серния диоксид в горните слоеве на атмосферата на Венера през последните 40 години. Наборът от данни от ляво е най-вече от "Pioneer" на НАСА. Наборът от данните в дясно идва от Венера Експрес. Ясно изразеното покачване на концентрацията на серен диоксид (SO2) се наблюдава в началото на мисията с последващо намаляване. Това учените интерпретират като доказателство за вулканична дейност или за по-невероятните огромни глобални промени на атмосферата на планетата.

Източник: ЕКА

  • 2277
  • 0
  • Dec 4, 2012

Коментар
Подобни публикации